top of page
3d rzut Żabia.png

Karty katalogowe
z widokiem 3D

Do sporządzenia kart katalogowych inwestycji potrzebujemy pliku DWG z rzutami i przekrojami oraz Planem Zagospodarowania Terenu wokół budynku lub osiedla oraz informacji, które mają być zawarte w karcie.

deweloperskie (10 of 10).jpg
deweloperskie (3 of 10).jpg
zabia 1.jpg
zabia 2.jpg
bagienna 1.jpg
bagienna 2.jpg
bottom of page